delegowanie zadań w firmie, wizualizacja

Delegowanie zadań jako sposób na efektywność w firmie

Delegując zadania innym, szef czy menedżer może skupić się na swoich głównych obowiązkach i strategii biznesowej. Ta metoda organizacji wpływa pozytywnie również na pracowników. Wiesz, na czym polega delegowanie zadań w firmie? Jakie może przynosić korzyści? Dowiedz się, w jaki sposób można skutecznie delegować zadania. 

Czym jest delegowanie zadań?

Delegowanie zadań jest procesem, który polega na przekazywaniu odpowiedzialności i uprawnień do wykonywania określonych zadań lub obowiązków innym osobom czy zespołom. Celem takiego działania jest zwiększenia efektywności i skuteczności działania organizacji lub firmy.

Delegowanie zadań pozwala na skupienie się na innych zadaniach. Zwiększa też wydajność pracowników i sprawia, że koncentrują się oni na ważnych działaniach. Jest to ważny element w procesie zarządzania i wpływa na realizację celów firmy.

Niestety do dzisiaj wielu pracodawców nie chce pogodzić się z faktem, że delegowanie zadań jest kluczem do sukcesu. Część z nich uważa, że oznacza to utratę kontroli nad pracą, co może przyczynić się do zmniejszenia jakości jej wykonania. Jeśli jednak właściwie wykorzystają tę metodę, mogą zauważyć wiele korzyści. 

Delegowanie zadań pozwala na lepsze wykorzystanie czasu i zasobów firmy oraz umożliwia większą efektywność pracy. Jest to szczególnie ważne dla małych firm, ponieważ mogą one skupić się na swoich najważniejszych celach bez rozbijania budżetu. Nie muszą się tez martwić angażowaniem dodatkowych osób do realizacji projektu. 

kciuki w górę, wizualizacja korzyści z delegowania zadań

Jakie korzyści przynosi delegowanie zadań?

Delegowanie zadań może przynosić wiele korzyści. Zarówno dla osób, które zajmują się delegowaniem, jak i dla tych, które otrzymują konkretne zadania. Umiejętne delegowanie zadań może być szansą dla liderów, dzięki której będą mieć możliwość skupienia się na kluczowych kwestiach w firmie.

W ten sposób można odłożyć na bok sprawy, które mają drugorzędne znaczenie. Dzięki temu zwiększa się także wiedza pracownika i jego wiara w siebie. Większa odpowiedzialność idzie jednak w parze z możliwością rozwoju jego kompetencji oraz wprowadzenie świeżego punktu widzenia w danym projekcie.

Do najważniejszych korzyści należą:

 • zwiększenie efektywności – każdy skupia się na najważniejszych obowiązkach, dzięki czemu poszczególne zadania są wykonywane szybciej i efektywniej,
 • rozwój umiejętności – delegowanie zadań umożliwia pracownikom rozwijanie swoich umiejętności. To z kolei może zwiększać ich motywację i zaangażowanie w pracę, a także zadowolenie z niej. Mają też szansę na wykazanie się, co finalnie może doprowadzić do awansu,
 • zwiększenie zaangażowania i motywacji do pracy – pracownicy czują się bardziej docenieni i szanowani. Mają też więcej swobody i możliwości wykazywania inicjatywy,
 • polepszanie relacji – delegowanie zadań umożliwia lepszą komunikację i współpracę w zespole, co prowadzi do lepszych relacji między pracownikami. To z kolei wpłynie na atmosferę panującą w pracy,
 • odciążanie przełożonych – dzięki czemu mogą zająć się rzeczami, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa czy nawet jego zyski,
 • okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami – dotyczy to zarówno pracowników, jak i ich przełożonego,
 • zwiększenie zaufania – poprzez umożliwienie pracownikom wyrażenia własnych opinii i pomysłów dotyczących wykonywanych zadań. Jeśli otrzymają odpowiedzialne zadania, mogą się bardziej zaangażować w sprawy związane z firmą,
 • oszczędność czasu – delegowanie umożliwia skupienie się na zadaniach, które w danym momencie wymagają najwięcej uwagi. To pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność. 

Jak możesz zauważyć, powierzanie zadań innym osobom zapewnia korzyści całej firmie. Może też wpłynąć na jej rozwój i sukces.

grupa pracowników na zebraniu

Zasady delegowania zadań

Kluczowe jest uświadomienie sobie, że skuteczne delegowanie oznacza powierzenie innej osobie realizacji konkretnego celu. To znaczy, że pozostawiamy mu pewną swobodę w kwestii podejmowania decyzji, wyboru środków i metod. 

Oto najważniejsze wskazówki, które wpływają na skuteczne delegowanie:

 • określenie tego, co dokładnie ma zostać wykonane – przede wszystkim upewnij się, że osoba, której delegujesz zadanie, ma jasny obraz tego, co powinno być wykonane. Musi też zdawać sobie sprawę z tego, jakie cele i terminy muszą zostać osiągnięte,
 • wybór właściwej osoby – czyli takiej, która ma odpowiednie umiejętności i doświadczenie w danym zakresie. Ważne jest również, aby miała czas na jego wykonanie,
 • określenie ram czasowych – czyli tzw. deadline, oznaczający datę zakończenia projektu. Musisz ustalić konkretny termin, w którym zadanie powinno być wykonane. Następnie warto go skonsultować z osobą, która ma się nim zająć. Dzięki temu upewnisz się, że zdąży wykonać je na czas,
 • ustalenie oczekiwań – wyjaśnij, na jakie efekty liczysz, aby pracownik wiedział, czego od niego oczekujesz. Ważna jest również informacja zwrotna po otrzymaniu wyników pracy, a najlepiej też w trakcie,
 • zapewnienie wsparcia – podczas delegowania zadania warto zapewnić pracownika o tym, że może liczyć na Twoje wsparcie. Chodzi o to, aby w razie potrzeby udzielić pomocy w rozwiązaniu problemów lub przeszkód, na jakie natrafi,
 • udostępnienie niezbędnych zasobów – zapewnij dostęp do niezbędnych narzędzi, informacji lub materiałów, które są potrzebne do wykonania zadania,
 • monitorowanie postępów – regularnie sprawdzaj postępy i wyniki pracy nad powierzonym zadaniem.  Udzielaj informacji zwrotnej, aby upewnić się, że zadanie jest wykonywane zgodnie z oczekiwaniami i terminami.
praca grupowa, wizualizacja

Należy pamiętać, że delegowanie to nie tylko powierzenie pracownikowi obowiązków. Wiąże się ono też z przekazaniem koniecznych uprawnień i odpowiedzialności za ich wykonanie. To znaczy, że jeśli coś pójdzie nie tak, wtedy odpowiada za to głównie osoba, która się tym zajmowała.

W takim przypadku wspomniana osoba powinna otrzymać wskazówki i możliwość wykonania tego zadania ponownie. To może sprawić, że pracownik będzie bardziej zmotywowany do wykonania zadania, a także zrozumie, jak ważne jest wykonywanie go dobrze. Wpłynie to również na jego rozwój. Bardzo ważne jest też to, aby wyjaśnić pracownikowi wszystkie powiązane z tym konsekwencje.

Warto dodać, że mimo wszystko kierownik nadal ponosi pewną odpowiedzialność. Nie tylko za własną pracę, ale w równym stopniu za nadzorowanych pracowników.

Błędy w delegowaniu zadań

Delegowania zadań to przykład jednej z istotniejszych umiejętności, jakie powinien posiadać menedżer. Niestety może to prowadzić do błędów, które mogą zaszkodzić nie tylko firmie, ale tez jej pracownikom. 

Nieprawidłowe przydzielanie zadań może spowodować nieefektywne wykorzystanie zasobów w firmie. Poza tym pracownicy mogą odczuwać frustrację z powodu przydzielania im zadań, które nie są dostosowane do ich umiejętności, wiedzy czy zajmowanego stanowiska. W wyraźny sposób może się to odbić na jakości ich pracy.

rozdzielanie zadań pracownikom, wizualizacja

Oto kilka podstawowych błędów w delegowaniu zadań:

 • niedostosowanie zadań do umiejętności i wiedzy pracownika, czyli przydzielanie zadań, które są zbyt trudne lub zbyt łatwe dla danego pracownika,
 • niewystarczająca ilość informacji na temat konkretnego zadania,
 • nieustanne przydzielanie nowych zadań, mimo że poprzednie nie zostały ukończone,
 • przydzielanie zadań bez wystarczającej kontroli lub wsparcia, przez co klienci mogą być niezadowoleni, a firma może stracić reputację, na którą pracowała od lat,
 • zbyt częste przekazywanie zadań, co może prowadzić do utraty zaangażowania pracownika,
 • przydzielanie zadań nieodpowiednim pracownikom, czego skutkiem może być nie tylko niska jakość wykonania, ale też straty finansowe,
 • brak uznania czy nagrody za wykonanie zadania, przez co pracownik nie będzie miał motywacji do wykonywania zlecanych mu zadań w przyszłości.

Przekazywanie zadań podwładnym może być bardzo skutecznym narzędziem w zarządzaniu firmą. Wymaga jednak dokładnego planowania i odpowiedniego podejścia. Wszystkie zaangażowane osoby powinny mieć jasne instrukcje, kontrolę nad zadaniem oraz uznanie za wykonaną pracę.

Podsumowanie

Jak widzisz, delegowanie zadań to kluczowy element efektywnego zarządzania czasem i zasobami. Dzięki temu można skoncentrować się na najważniejszych zadaniach.

Powierzając pracownikom zadania, możesz mieć pewność, że są wykonywane efektywnie i zgodnie z oczekiwaniami. Oczywiście pod warunkiem, że przeprowadzisz to w prawidłowy sposób. 

Źródła grafik:

Zapisz się na newsletter

Informacje o nowych artykułach, wartościowe materiały i oferty specjalne prosto na Twój e-mail:


Znalazłeś wartość w treści? Podziel się ze znajomymi:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz ich użyć tagów i atrybutów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>